Liesbeth: 0487 550 547 info@reconnectbrugge.be

Algemene voorwaarden re-connect:

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt

1. Aan derden wordt geen mondelinge of schriftelijke informatie verschaft omtrent inhoud of uitkomst van de begeleiding zonder toestemming van ouder(s)/cliënt. In re-connect werken de coachen echter vaak samen. Onze coaches zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

3. Is de cliënt 12 jaar of ouder, dan is de coach geheimhouding verplicht aangaande hetgeen hem/haar door cliënt wordt toevertrouwd. Alleen in kritieke situaties, ter beoordeling door de begeleid(st)er, mag hiervan worden afgeweken.

4. Indien een afspraak door re-connect wordt afgezegd, biedt re-connect de mogelijkheid tot een nieuw afspraak.

5. Afspraken door cliënten verzuimd zullen niet worden ingehaald.

6. Een afspraak die niet 24 uur voorafgaand aan desbetreffende afspraak is afgezegd wordt, ongeacht de reden van afzegging, in rekening gebracht. Afzegging dient te geschieden door naam, telefoonnummer en bericht in te spreken op de voicemail of door een e-mail te sturen naar info@reconnect.be.

7. Indien er schade is aan het materiaal van de coach zal gekeken worden hoe dit vergoed kan worden door de cliënt.

8. Wanneer er begeleiding op verplaatsing wordt aangeboden, wordt er een vergoeding gevraagd van € 0,3542 per km, (t.e.m. 30 juni 2021) vertrekkende van Boogschutterslaan 58, kortste weg berekend met google maps